Toggle menu

Co to jest fotowoltaika?

Instalacja fotowoltaiczna (PV) to system, którego zadaniem jest wyprodukowanie prądu we własnym zakresie dzięki darmowej energii słonecznej. Instalacje są zbudowane z paneli fotowoltaicznych, które łączy się w moduły, aby wytworzyć więcej energii elektrycznej.

Najbardziej popularnym półprzewodnikiem, który wykorzystuje się w fotowoltaice jest krzem. Energia słoneczna w panelach fotowoltaicznych zostaje przekształcona w prąd stały, dzięki zjawisku fotowoltaicznemu. Ważnym elementem instalacji jest falownik, który pozwala na przekształcenie prądu stałego w prąd zmienny, który jest dopasowany do naszych domowych gniazdek.

Fotowoltaika- odnawialne źródło energii

Fotowoltaika nie generuje szkodliwych substancji do atmosfery, a jednocześnie pozwala uzyskać znaczne oszczędności finansowe w zakresie produkowanego na własne potrzeby prądu. Odnawialne źródła energii (OZE) zyskują na popularności, energia ze słońca, ruchu wody czy wiatru są odpowiedzią na nasze rosnące potrzeby energetyczne. Instalacje fotowoltaiczne bazują na energii słonecznej, już każdy kto posiada dom, budynek może sobie pozwolić na czerpanie energii ze słońca. Instalacja fotowoltaiczna jest bezpieczna i przyjazna dla środowiska.

Korzyści finansowe

Dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom prawnym, z których od niedawna mogą korzystać zarówno właściciele gospodarstw domowych, jak i przedsiębiorcy, możliwe jest uzyskanie znacznych oszczędności energetycznych poprzez korzystanie z fotowoltaiki. Produkowanie prądu na własne potrzeby pozwala nie tylko osiągnąć samowystarczalność w najlepszych pod względem nasłonecznienia okresach w roku, ale także dzięki systemowi opustów korzystanie z wytworzonych nadwyżek w pozostałych miesiącach.

Wpływ na ekologię

Funkcjonowanie paneli słonecznych wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej nie wiąże się z emisją szkodliwych substancji do atmosfery, która ma miejsce w przypadku spalania węgla, drewna, a także w mniejszym stopniu gazu. Korzystanie z tego systemu pozwala zredukować uciążliwy dla otoczenia hałas, w tym przede wszystkim dla zwierząt. Trudno się dziwić, że jest to forma zasilania budynku, która jest promowana również przez państwo, które udziela dofinansowań, ulg podatkowych, a także korzystnych pożyczek na ten cel.

Masz jakieś pytanie?

Inne istotne informacje

Funkcjonuje błędne przekonanie, że w momencie braku słońca, panele fotowoltaiczne nie pracują. Z pewnością ich wydajność jest wówczas mniejsza, lecz są one w stanie nadal pozyskiwać energię słoneczną, a obecnie instalowane systemy są w tym względzie coraz skuteczniejsze.

Panele fotowoltaiczne nie wytwarzają prądu w nocy, w czasie zimy jest również zmniejszone wytwarzanie energii, ale nie wpływa to negatywnie na ogólne rozrachunki prosumenta w ciągu roku. Nadmiar wytworzonej energii możliwy jest do odebrania z zakładu energetycznego w 80% w danym roku rozliczeniowym.

Instalacje fotowoltaiczne są wytrzymałe i żywotne przez długi czas – ich przydatność można oceniać nawet na 35 lat bezobsługowego użytkowania. Dla uzyskania jak największej wydajności powinno się montować panele na dachu skośnym, najlepsze nachylenie dachu wynosi 35°- 38° w kierunku południowym. Możliwe jest zamontowanie dodatkowej konstrukcji, dzięki której będzie można zainstalować panele również na dachu płaskim.

Moc instalacji systemu fotowoltaicznego powinna być dobierana biorąc pod uwagę wiele czynników wpływających na wydajność paneli słonecznych np. kąt nachylenia, orientacje dachu czy natężenie promieniowania słonecznego. Przy dobrze zaprojektowanej instalacji fotowoltaicznej zwrot inwestycji może wynieść 7-9 lat od momentu zakupu i montażu fotowoltaiki.

SunWise Energy
ul. Bokserska 25
02-690 Warszawa
woj. mazowieckiea
tel: +48 509 976 132
e-mail: biuro@sunwise.com.pl

Copyright © SunWise energy 2019