Toggle menu

Najczęściej zadawane pytania

Wymagana powierzchnia ściśle zależy od mocy, czyli wielkości instalowanego systemu fotowoltaicznego. Przyjmuje się, że potrzeba ok. 6,8 m2 na każdy 1 kWp mocy instalacji.

Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachu budynku (skośny, płaski) oraz na specjalnej konstrukcji na gruncie działki. Warunkiem efektywnego działania paneli jest bezpośrednie padanie promieni słonecznych oraz brak zacienienia.

Kąt nachylenia dachu ma znaczenie dla uzysku energii, więc żeby uzyskać odpowiedni kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych montuje się specjalne konstrukcje. Optymalny kąt nachylenia dla naszej szerokości geograficznej to 30-40 stopni w przypadku ustawienia paneli w kierunku południowym i ok. 15-25 stopni dla instalacji wschód-zachód.

Montaż instalacji fotowoltaicznej zajmuje zazwyczaj 1-3 dni. Na czas montażu mają wpływ miejsce instalacji, rodzaj dachu czy również pogoda. Najmniej czasu zajmuje montaż na dachu pokrytym blachą. Montaż na dachu pokrytym dachówką zajmuje więcej czasu ze względu na potrzebę ściągnięcia części dachówek w celu przykręcenia haków pod dachówkę. Montaż instalacji naziemnej często rozkłada się na dwa etapy, zacementowanie konstrukcji a następnie po kilku dniach montaż paneli. Duży wpływ na instalację ma pogoda, ponieważ często warunki atmosferyczne nie pozwalają na przebywanie na dachu.

Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd, jeżeli tylko docierają do nich promienie słoneczne. Niska temperatura powietrza jest czynnikiem korzystnym dla instalacji, ponieważ panele bardzo dobrze działają w niskiej temperaturze. Warstwa śniegu leżącego na panelach nie uniemożliwia docierania do nich promieni słonecznych. Minusem tej pory roku dla instalacji fotowoltaicznej jest krótki czas pomiędzy wschodem i zachodem słońca.

Kolektory i panelesłoneczne, mimo że ich działanie zależne jest od promieni słonecznych, różnią się znacząco. W przypadku kolektorów solarnych, konieczny do ich działania jest czynnik chłodzący (głównie glikol), który przepływając przez rurki w kolektorze przejmuje ciepło i przekazuje je dalej do systemu. Tego typu instalacje wykorzystywane są do ogrzania wody w instalacji domowej. Panele fotowoltaiczne natomiast do produkcji prądu wykorzystują „efekt fotowoltaiczny”, który polega na powstaniu siły elektromotorycznej pod wpływem promieniowania świetlnego. Następnie uzyskany z paneli fotowoltaicznych prąd stały, aby mógłbyć używany w instalacji elektrycznej, musi przejść przez inwerter, który przetworzy go w prąd zmienny.

Moduły fotowoltaiczne zanim zostaną wprowadzone na rynek są poddawane ścisłej kontroli oraz różnym testom, dlatego ich awaryjność jest bardzo niska. Producenci dają gwarancję od 10 do 12 lat na panele fotowoltaiczne oraz 20 do 25 lat na spadek mocy.

W warunkach polskich, system fotowoltaiczny jest w stanie wygenerować ok. 900-1000 kWh energii elektrycznej rocznie. Uzysk energetyczny jest zależny od od takich czynników, jak kąt nachylenia modułów, azymut (orientacja) dachu i instalacji, a także ewentualne zacienienie.

Inwerter (falownik) jest sercem i mózgiem systemu fotowoltaicznego. Odpowiada on za zmianę prądu stałego dostarczanego przez moduły fotowoltaiczne na prąd zmienny o parametrach takich jak w sieci publicznej. W związku z tym, iż inwerter jest kluczowym elementem instalacji, bardzo ważny jest odpowiedni jego dobór, który wpłynie na niezawodność i wydajność całego systemu.

Wp/kWp jest to moc modułów fotowoltaicznych wyznaczona w standardowych warunkach działania.

Koszt instalacji zależy od jej mocy zainstalowanej oraz zastosowanych materiałów (paneli i inwertera) Im większa instalacja tym cena jednostkowa instalacji maleje. W celu uzyskania wyceny zapraszamy do kontaktu z naszą Firmą. Zapewniamy bezpłatny audyt, który określi, jaka moc przyłączeniowa będzie potrzebna.

Okres zwrotu inwestycji zależy od kilku czynników. Średni czas zwrotu inwestycji wynosi ok. 8 lat, co daje roczną stopę zwrotu na poziomie 13%.

Nowelizacja ustawy określa Prosumenta jako: odbiorcę końcowego dokonującego zakupu energii elektrycznej na podstawie umowy kompleksowej, wytwarzającego energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji w celu jej zużycia na potrzeby własne, niezwiązane z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2016 roku wprowadziła nowe regulacje mówiące:
• Podmiot będący Prosumentem, niewykorzystaną energię magazynuje w sieci elektroenergetycznej, skąd może ją odebrać w stosunku 1 : 0,8.
• Podmiot nie będący Prosumentem, odprzedaje nadwyżkę energii do zakładu energetycznego. Ustawa reguluje obowiązek zakupy energii przez zakłady energetyczne.

W przypadku mikro instalacji koszt podłączenia ponosi Zakład Energetyczny. Po złożeniu kompletnej dokumentacji Elektrownia wymienia licznik energii elektrycznej na dwukierunkowy. Odbiorca podpisuje również nową umowę z zakładem energetycznym, która zawiera zasady bilansowania rachunku za energię.

Masz pytanie? Zadzwoń!

Możesz także napisać maila na: kontakt@sunwise.com.pl

22 370 20 59

SunWise Energy
ul. Bokserska 25
02-690 Warszawa
woj. mazowieckiea
tel: +48 509 976 132
e-mail: biuro@sunwise.com.pl

Copyright © SunWise energy 2019